2011, ഏപ്രിൽ 10, ഞായറാഴ്‌ച

കയറ്റം

2011, മാർച്ച് 30, ബുധനാഴ്‌ച

നോട്ടം

2011, മാർച്ച് 23, ബുധനാഴ്‌ച

Nature

2010, നവംബർ 14, ഞായറാഴ്‌ച

ആകാശത്തിലേക്കൊരു നോട്ടം....

2010, സെപ്റ്റംബർ 19, ഞായറാഴ്‌ച

ഒരു യാത്രയുടെ ഓര്‍മ്മ പുതുക്കല്‍.....

2010, സെപ്റ്റംബർ 1, ബുധനാഴ്‌ച

ഓളങ്ങള്‍...

2010, ഓഗസ്റ്റ് 26, വ്യാഴാഴ്‌ച

മേഘപ്പരപ്പിലൂടെ ഒരു യാത്ര...

2009, നവംബർ 13, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ചെത്തിപ്പൂ..

2009, നവംബർ 6, വെള്ളിയാഴ്‌ച

മഴത്തുള്ളിക്കിലുക്കം

2009, ഒക്‌ടോബർ 2, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ജ്യൊനവന്‍-Needs your prayers..

Dear all...
Your "ജ്യൊനവന്‍" , our brother naveen, is facing a crucial time of his life......met with an accident some days ago ....we need him back , which a miracle only can do at this moment.
Please do pray for him..

2009, ഓഗസ്റ്റ് 28, വെള്ളിയാഴ്‌ച

ഇരുമ്പന്‍ പുളിപ്പൂവ്

2009, ഓഗസ്റ്റ് 23, ഞായറാഴ്‌ച

പേരറിയില്ല....

2009, ജൂലൈ 22, ബുധനാഴ്‌ച

Strawberry

2009, ജൂലൈ 10, വെള്ളിയാഴ്‌ച

കനല്‍ക്കണ്ണ് ?

2009, ജൂലൈ 8, ബുധനാഴ്‌ച

ഈ പൂവിനു മണമുണ്ടൊ?

ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച്..

എന്റെ ഫോട്ടോ
മുകളില്‍ ആകാശം,താഴെ ഭൂമി...അതിനിടയില്‍ ഞങ്ങളും. സ്വദേശം:കണ്ണുര്,ത്രിശ്ശു‌ര്‍

About This Blog

ഞങ്ങള്‍ ഇവിടെ തുടക്കക്കാര്‍ മാത്രം..യാത്രയില്‍ കാണുന്ന നിറങ്ങള്‍ ക്യാമറയില്‍ പകര്‍ത്തിയത് പങ്കുവെക്കനൊരു ശ്രമം..
വിമര്‍ശനങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു...

  © Free Blogger Templates 'Photoblog II' by Ourblogtemplates.com 2008

Back to TOP